Buçaj Corporation is the leading Kosovar company in distribution through innovation, passion and integrity.

NEWS

Product in Focus

Donat Mg – The secret of brilliant digestion

A priceless brilliant has been stolen from a highly secured gallery. As it turns out it also took some brilliance to carry out the theft, which was only surpassed by detectives’ original thinking

Argeta Prishtina

Si të pëlqen ty?
Ju pëlqeni Argeten » si e Prishtinës« me një përzierjë autentike të erëzav edhe copëzave të suxhukut. Mund ta gjeni në dyqanet tuaja.